Przemek Kramarczyk ~/

dosbox v1.0

Dosbox bez obudowy:
DosBox


Wracają stare dobre czasy, Dos Navigator i otwarty katalog z grami:
Dos Navigatordosbox v1.1


todo v2.0