Przemek Kramarczyk ~/

tapeta w konsoli

Jeżeli często używamy konsoli framebuffer, to może znudzić się nam standardowe czarne tło. Możemy wtedy urozmaicić sobie miejsce pracy wyświetlając w tle "tapetę". Może to wyglądać tak:

thumbnail thumbnail

Aby uzyskać taki efekt potrzebujemy:


Najpierw rozpakujemy łatkę:

# xz -d bootsplash-X.X.X.diff.xz

następnie kopiujemy ją do katalogu ze żródłami kernela:

# cp bootsplash-X.X.X.diff /usr/src/linux

i patchujemy jądro komendą wykonywaną w katalogu ze źródłami:

# patch -p1 < bootsplash-X.X.X.diff

Nie bedę opisywał tutaj sposobu budowy jądra systemu, jest na ten temat w sieci bardzo wiele poradników. Opcje potrzebne do uruchomienia bootsplasha to:

General setup -> [*] Initial RAM filesytems and RAM disk (initramfs/initrd) support Device Drivers -> Graphics Support -> Console display driver support -> <*> Framebuffer Console support Device Drivers -> Graphics Support -> Bootsplash Configuration -> [*] Bootup splash screen

Następnie kompilujemy i instalujemy jądro. Dekompresujemy do katalogu /etc/ (# tar Jxvf bootsplash.tar.xz -C /etc/) archiwum zawierające plik konfiguracyjny i tapety. Następnie tworzymy plik initrd. Jest on niezbedny aby tapeta była widziana zaraz po starcie jądra. Robimy to używając programu splash (możemy go skopiowac do katalogu /usr/bin):

# splash -s -f /etc/bootsplash/bootsplash-1024x768.cfg > /boot/splashinit

Następnie musimy tak skonfigurować bootloadera aby uruchamiał jądro w trybie 1024x768 16bit. Podam przykład dla /etc/lilo.conf, trzeba dodać lub zmienić te linijki:

vga=791 initrd=/boot/splashinit

Instalujemy lilo poleceniem # lilo.

Teraz możemy zmienić lokalny skrypt startowy (np. /etc/rc.d/rc.local) aby tapeta była wyświetlana na wszystkich terminalach. Oto przykład dla 4 terminali wirtualnych:

for i in 0 1 2 3 ; do /usr/bin/splash -s -u$i -n /etc/bootsplash/bootsplash-1024x768.cfg; done
Tapete możemy zmienic edytujac plik /etc/bootsplash/bootsplash-1024x768.cfg, sekcja: jpeg=sciezka_do_pliku. Pliki graficzne to jpeg 1024x768. Po zmianie obrazu trzeba wykonac polecenie tworzące splashinit i przeładować lilo.

patche

bootsplash-3.8.0.diff.xz bootsplash-3.7.0.diff.xz bootsplash-3.6.0.diff.xz bootsplash-3.5.0.diff.xz
bootsplash-3.4.0.diff.xz bootsplash-3.3.0.diff.xz bootsplash-3.2.0.diff.xz bootsplash-3.1.0.diff.xz
bootsplash-3.0.0.diff.xz bootsplash-2.6.39.diff.xz bootsplash-2.6.38.diff.xz bootsplash-2.6.37.diff.xz
bootsplash-2.6.36.diff.xz bootsplash-2.6.35.diff.xz bootsplash-2.6.34.diff.xz bootsplash-2.6.33.diff.xz
bootsplash-2.6.32.diff.xz bootsplash-2.6.31.diff.xz bootsplash-2.6.30.diff.xz bootsplash-2.6.29.diff.xz
bootsplash-2.6.28.diff.xz bootsplash-2.6.27.diff.xz bootsplash-2.6.26.diff.xz bootsplash-2.6.25.diff.xz
bootsplash-2.6.24.diff.xz bootsplash-2.6.23.diff.xz bootsplash-2.6.22.diff.xz bootsplash-2.6.21.diff.xz
bootsplash-2.6.20.diff.xz bootsplash-2.6.19.diff.xz bootsplash-2.6.18.diff.xz bootsplash-2.6.17.diff.xz
bootsplash-2.6.16.diff.xz bootsplash-2.6.15.diff.xz bootsplash-2.6.14.diff.xz bootsplash-2.6.13.diff.xz
bootsplash-2.6.12.diff.xz bootsplash-2.6.11.diff.xz bootsplash-2.6.10.diff.xz