Przemek Kramarczyk ~/

AmigaDOS i C

Kurs języka "C" autorstwa Kamila Iskry i Dariusza Żbika. Publikowany był w czasopiśmie Magazyn Amiga w latach 1995-1998.

Podstawy AmigaDOS

Tworzenie obrazu dyskietki przy pomocy programu GNU dd:
$dd count=1 bs=901120 if=/dev/zero of=image.adf

Urządzenia:
df0: pierwsza stacja dyskietek
dh0: pierwsza partycja dysku twardego
ram: ramdysk
sys: dysk systemowy
con: konsola
nil: urządzenie zerowe
ser: port szeregowy
par: port równoległy
prt: drukarka

Znaki globalne:
? pojedynczy znak
# ciąg znaków
Np: list #?.info wyświetla wszystkie pliki mające rozszerzenie info z danego katalogu.

Sekwencje sterujące:
ctrl+x usuwa całą linie.
ctrl+\ wprowadza znak końca pliku.

Poruszanie sie po systemie plików:
cd : przejście do głownego katalogu.
cd / przejście do wyższego katalogu.
cd // przejście o dwa katalogi wyżej.
"" katalog bieżący (copy ram:plik "")

Wzorzec AmigaDOS

Parametry komendy: komenda ?
Parametr konieczny: /A
Parametr określony tekstem: /K
Parametr określony liczbą: /N
Przełącznik: /S
Więcej parametrów: /M

Polecenia

Tworzenie aliasów: alias rm c:delete
Przypisanie urządzeń logicznych: assign r: ram:
Sprawdzanie dostępnej pamięci: avail total
Kopiowanie plików: copy df0:plik dh0:plik all
Rodzaj procesora: cpu
Wyświetlanie czasu i daty: date
Kasowanie katalogu z zawartością: delete katalog all
Kopiowanie dyskietek: diskcopy df0: to df1:
Wyświetlanie tekstu: echo "tekst"
Wykonywanie działań matematycznych: eval 2+2
Formatowanie dysku: format drive df0: name mydisk noicons
Informacje o nap?dzie: info df0:
Łączenie plików: join plik1 plik2 plik3 to plik
Listowanie katalogów: list katalog
Tworzenie katalogu: makedir katalog
Tworzenie linku: makelink v c:vim hard
Dodawanie atrybutów: protect vim rweds add/sub c:program
Zmiana nazwy pliku: rename plik as plik.txt
Wypisanie zawartości pliku: type s:startup-sequence
Usuwanie aliasów: unalias rm
Wypisanie informacji o wersji systemu: version

Skrypty AmigaDOS


Screen

cli